Головна / Про підприємство / Публічна інформація

Публічна інформація

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. (Ст. 1 Закон України “Про доступ до публічної інформації”)

Згідно ст. 78 Господарського Кодексу України обов’язковому оприлюдненню підлягає така інформація:

• цілі діяльності комунального унітарного підприємства:
квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;
• аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством;
• статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;
• біографічні довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);
• біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним;
• річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства є незалежним;
• структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;
• рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства;
• опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;
• відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”;
• інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Комунальне унітарне підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.
Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації, визначеної цією статтею, несе керівник комунального унітарного підприємства відповідно до законів України та умов укладеного з ним контракту.

закупівля дощоприймачів – 91-ОД від 26.05.2020

надання послуг з поточного ремонту зливової каналізації – 852 від 28.04.2020.pdf

надання послуг з зимового утриманя вулично-шляхової мережі – 14 від 22.01.2020.pdf

закупівля щебня – 030.046.0520 від 27.05.2020.pdf

закупівля нафти та дистилятів – тТВ-563 від 21.05.2020.pdf

закупівля гарячого асфальтобетону – 030.180.0820 від 14.08.2020.pdf